Powrót do strony głównej
Co to jest filharmonia?
Co oznacza słowo wirtuoz?
Na którym z wymienionych instrumentów nie gramy smyczkiem?
Do jakiej grupy instrumentów należy gitara?
Który z wymienionych instrumentów nie jest instrumentem strunowym?
Plektron to jest nazwa:
Który z wymienionych instrumentów nie jest instrumentem strunowym?
Co oznacza sformułowanie, że ktoś posiada „słuch absolutny”?
Największym elementem gitary, który wzmacnia dźwięk szarpniętych strun jest pudło – jakie?
Dyrygent, to muzyk który:

Powrót do strony głównej