Powrót do strony głównej
Do żółtego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Co się robi ze zużytymi bateriami?
Gdzie należy wyrzucać szczątki organiczne?
Co to jest recykling?
Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest:
Do niebieskiego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Dzień Ziemi obchodzimy:
Smog to:
Warstwa ozonowa to:
Ile jest parków narodowych w Polsce?

Powrót do strony głównej