Powrót do strony głównej
Do niebieskiego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Co się robi ze zużytymi bateriami?
Smog to:
Ile jest parków narodowych w Polsce?
Gdzie należy wyrzucać szczątki organiczne?
Dzień Ziemi obchodzimy:
Do żółtego pojemnika na odpady wyrzucimy:
Co to jest recykling?
Warstwa ozonowa to:
Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest:

Powrót do strony głównej