Powrót do strony głównej
Pojazd, który nie zanieczyszcza środowiska morskiego:
Przyjaciel planety Ziemi:
Który z przedmiotów wrzuconych do morza będzie rozkładać się najdłużej?
Która z wymienionych roślin jest pod ścisłą ochronioną:
Ryby oddychają pod wodą za pomocą:
Jaki smak ma woda morska?
Jak nazywa się morski ptak, który posiada wielki dziób z torbą, którą łowi ryby?
Które z wymienionych zwierząt żyje w morzu:
Polskim parkiem narodowym wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa jest:
Około 71% naszej planety zajmuje woda. Polska ma dostęp do:

Powrót do strony głównej